Aku dan Islam

Perjalanan Mencari Kebenaran Sejati

Posts Tagged ‘dalil’

Imam Shalat

Posted by anurachman pada Juli 17, 2009

Apabila telah datang waktu shalat agar ber`adzan salah sutu dari kamu dan agar menjadi imam yang paling besar (tua) dari kamu.” (HR. Al-Bukhari) Baca entri selengkapnya »

Posted in Fiqih, ibadah, islam, sholat | Dengan kaitkata: , , , , , , , | 4 Comments »

Antara Sholat dan Prestasi

Posted by anurachman pada Juni 30, 2009

Sholat adalah salah satu bentuk ibadah yang paling vital dan utama setelah seseorang mengikrarkan syahadat atau berada di dalam Islam. Sholat menjadi tumpuan bagi seluruh aktivitas ibadah umat muslim. Sholat juga memegang kendali yang sangat kuat terhadap seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Dan percaya atau tidak percaya, ternyata sholat pun memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi seorang muslim. Baca entri selengkapnya »

Posted in ibadah, islam, renungan, sholat, Tausiah | Dengan kaitkata: , , , , , , , , | 4 Comments »

Larangan Pacaran

Posted by anurachman pada Mei 27, 2009

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra [17] : 32).

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An Nur : 30) Baca entri selengkapnya »

Posted in islam, renungan | Dengan kaitkata: , , , , , , , , | 15 Comments »

Akhlak Islam

Posted by anurachman pada Mei 27, 2009

Written by ai

Sabda Rasulullah saw: ”Sesungguhnya orang yang sangat saya kasihi dan terdekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang sangat aku benci dan terjauh dariku pada hari kiamat adalah yang banyak bicara, sombong dalam pembicaraannya dan berlagak menunjukkan kepandaiannya” (HR At-Tirmidzi). Baca entri selengkapnya »

Posted in islam, muamalah | Dengan kaitkata: , , , | Leave a Comment »

Bangga Menjadi Ibu Rumah Tangga

Posted by anurachman pada Mei 13, 2009

Seorang wanita akan merasa sangat bangga jika ia dapat meraih pendidikan yang tinggi, memiliki pekerjaan yang baik, jabatan tinggi, dan mandiri dalam kehidupannya. Terlebih lagi jika ia dapat menyingkirkan dominasi kaum adam dalam aspek kehidupan. Kebanggaan yang dinilainya tiada tergantikan. Baca entri selengkapnya »

Posted in islam, Keluarga | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Naik Turunnya Iman

Posted by anurachman pada Mei 11, 2009

Bagi sebagian orang, sudah beriman kepada Allah SWt saja sudah merasa cukup. Apapun yang dilakukannya, iman yang ada dirinya tidak akan pernah luntur. Padahal tidaklah demikian. Iman yang ada pada hati seseorang dapat luntur, atau bahkan hilang, jika orang tersebut tidak menjaganya. Perhatikan sabda Rasulullah saw berikut ini:

”Iman itu kadang naik kadang turun, maka perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah.” (HR Ibn Hibban) Baca entri selengkapnya »

Posted in Fiqih, ibadah, islam, Tausiah | Dengan kaitkata: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Adab Pergaulan Antara lawan Jenis

Posted by anurachman pada Mei 11, 2009

Allah swt menciptakan manusia, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di dalam hubungan antara manusia, Islam telah mengatur adab dan etika terhadap pergaulan antara lawan jenis. Adab pergaulan antara lawan jenis memang dibutuhkan oleh setiap manusiademi meraih ridho dan kecintaan Allah swt. Baca entri selengkapnya »

Posted in islam | Dengan kaitkata: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Dosa-Dosa Besar

Posted by anurachman pada Mei 11, 2009

Dosa, baik besar maupun kecil, sebisa mungkin manusia menghindarinya. Umat Islam yang bertakwa sejatinya adalah umat yang selalu mengerjakan perintah Allah swt dan menjauhi segala larangan-Nya. Larangan-larangan itulah yang akan menimbulkan dosa bila kita melakukannya. Baca entri selengkapnya »

Posted in islam, renungan | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , | 4 Comments »

Sholat Sunnah Rawatib

Posted by anurachman pada Mei 11, 2009

“Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula sholat) subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al Israa’ : 78) Baca entri selengkapnya »

Posted in ibadah, islam, sholat | Dengan kaitkata: , , , , , , , | 22 Comments »

Neraka!

Posted by anurachman pada Mei 8, 2009

Neraka adalah tempat yang disediakan Allah swt. bagi orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari Rasulullah saw. Neraka merupakan wujud siksa Allah kepada musuh-musuh-Nya dan penjara bagi mereka yang berbuat dosa. Tempat ini adalah suatu kehinaan dan kerugian yang tiada taranya. Baca entri selengkapnya »

Posted in islam, renungan | Dengan kaitkata: , , , , , , , , | Leave a Comment »